KAYIT DIŞI İŞLETMELERLE MÜCADELE

Derneğimiz, gerek haksız rekabetin önüne geçmek, gereksede tüketiciye duymuş olduğu saygıdan dolayı, kayıt dışı işletmelerle mücadeleyi çalışmalarının merkezine koymaktadır. Mesleğimizin ve meslektaşımızın saygınlık kazanması, sorunlarımızın çözümlenmesi, daha iyi çalışma ortamlarına kavuşmamız, bereketli ve yeterli kazançlar sağlayabilmemiz için, birlik olmamız, meslek standartlarımızın biran önce hayata geçirilmesi, meslektaşlarımız ticari hakları konusunda bilinçlendirilerek tebliğ,ihtar ve ihbar mekanizmalarıyla tanımlanan kural ve standartların uygulanmasını sağlamalıyız.

SPHTYD YÖNETİM KURULU